Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Medinet

Tìm kiếm từ khóa

Địa điểm

Vị trí

Các cơ hội việc làm

Chuyên viên Quảng cáo

12.000.000 - 20.000.000 VND Hà Nội 30/07/2022 2 người

Chuyên viên Tuyển dụng - Truyền thông

9.000.000 - 12.000.000 VND Hà Nội 30/06/2022 1 người

Content Executive

10,000,000 - 16,000,000 Hà Nội 30/06/2022 4 người

Nhân viên Telesales

7,000,000 - Không giới hạn Hà Nội 30/06/2022 2 người

Video Content Creator

10.000.000 - 16.000.000 Hà Nội 30/06/2022 2 người

Content Social

9,000,000 - 14,000,000 Hà Nội 30/06/2022 2 người

Lập trình PHP - Wordpress

12.00.0000 - 18.000.000 Hà Nội 30/07/2022 2 người

Nhân Viên Facebook Ads

10.000.000 - 17.000.000 Hà Nội 30/06/2022 2 người

Chuyên viên SEO

11.000.000 - 17.000.000 Hà Nội 30/06/2022 2 người

Content Marketing

9.000.000 - 14.000.000 VND Hà Nội 30/06/2022 5 người

Top